ΧΕΙΡΩΝΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μια ιερή προσέγγιση της Ζωής.

Η φροντίδα της Ψυχής μέσα από τη Φιλοσοφία, την Ετυμολογία της Γλώσσας και τους Μύθους/Αρχέτυπα της Αρχαίας Ελλάδας.

Ποιοί είμαστε;

Στο «THERATREE» είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών ειδικευμένων στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, της Ιατρικής και στη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Ψυχοθεραπευτές, Ιατροί, Φιλόλογοι, Ερευνητές, Συγγραφείς κ.α).

Βασικό μας εγχείρημα είναι η γνωστοποίηση, εξέλιξη και εφαρμογή μίας καινοτόμου ιδέας, της ΧΕΙΡΩΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,που είναι εμπνευσμένη από τον μυσταγωγό των ηρώων κένταυρο Χείρωνα.

Τι είναι η Χειρώνιος Θεραπεία;

Η Χειρώνιος είναι μία σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση βασισμένη στην ενεργοποίηση τριών σημαντικών θεραπευτικών εργαλείων της Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης:
α. της Φιλοσοφίας
β. της Ετυμολογίας της Γλώσσας και
γ. των Μύθων/Συμβόλων/Αρχετύπων.

Στόχο της έχει την ύψιστη ίαση, το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, που οδηγεί στην ψυχική ωρίμανση του ανθρώπου. Αποτελεί περισσότερο μια στάση ζωής, καθώς μας θυμίζει πώς να μεταβούμε με ασφάλεια από το Ζην, στην ιερή τέχνη του Ευ Ζην.

 

*Η επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΙΡΩΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ σύντομα κοντά σας.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search